TTB-SES Deprem 1. Yıl Raporu: “Unutmadan, Affetmeden, Helalleşmeden, İnatla ve Umutla; Sağlıklı Geleceği Bir Daha Yıkılmamak Üzere Yeniden Kuracağız!”

Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Şubat 2023 Depremleri 1. Yıl Raporu’nu, depremlerin yıl dönümünde Hatay’da düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

“Şiddet ve madde kullanımı arttı”

Basın toplantısında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Depremlerin ilk gününden itibaren insanların yaralarını sarabilecek ve sağlığı birlikte toplumsallaştırabilecek tüm araçları kullandıklarını, birlikte karar alıp birlikte üreterek bu büyük dayanışmayı var ettiklerini söyleyen Korur Fincancı, “Bu rapor, ortak bir üretimin ve kolektif bir iradenin raporudur. Bir yılda nelerin yapıldığının ötesinde bundan sonra nelerin yapılabileceğinin, nelerin ortaklaştırılabileceğinin, geleceğin nasıl kurulabileceğinin raporudur”

“Mücadele ve dayanışmanın büyütülmesi gerekiyor”

SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey; SES’in depremde ilk ilke olarak dayanışmayı temel aldığını ifade etti. Toplumun potansiyel hasta, hastaların ise müşteri olarak görüldüğü sağlık sisteminin, depremin yıkıcı etkisini artırdığını kaydeden Karacabey, “TTB-SES koordinasyon merkezleri ise başka bir sağlık sisteminin mümkün olma mücadelesinin pratikte sınanmasıydı. Sağlık emekçileri yapmaları gerekeni ihtiyaca göre belirleyip ortak karar mekanizmasını işlettiler. İşkolundaki sınıf içi parçalanmışlığa karşı farklı meslek grupları ekip olarak dayanışma içinde çalıştı, aynı amaç için ortak mücadele ruhu yakalandı. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sistemin edilgen unsuru olmaktan, eleştirisini yaptığı sağlık sistemi karşısında kurucu bir özne olarak yer aldı. Başka türlü bir sağlık sistemi mümkündür demenin en iyi yolunu yaparak eyleyerek gösterdi.” dedi. Karacabey, bundan sonraki süreçte de mücadelenin ve dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

“Emek ve demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz”

SES Hatay Şube Eş Başkanı Serkan Bab; depremin ilk gününden itibaren enkazlarda, geçici yerleşim alanlarında, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları sıraladı ve aradan yüz yıl da geçse yaşanan bu acıların sorumlularını unutmayacaklarını söyledi. Kamu otoritesinin depremi fırsat bilerek toplum üzerindeki ekonomik yükü artırdığına da dikkat çeken Bab, “İnsana, emeğe, doğaya düşman bu bozuk düzene, bu köhne sisteme karşı emek ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

TTB ve SES’in deprem koordinasyon merkezleri üzerinden yürüttüğü çalışmaları özetleyen TTB Halk Sağlığı Kolu üyesi Dr. Mehmet Zencir, sözlerini şöyle noktaladı:

“Alternatif bir sağlık sisteminin kuruculuğunun bugünden atılacağı gerçeği ile iz bırakan çalışmalar yapmaya çalıştık. Toplumsal sağlık tartışmasını tüm toplumla yürütmeye çalıştığımız gibi sağlık emekçileri ile de buluşturmaya çalıştık. Toplumun ve sağlık emekçilerinin sağlık hizmet üretiminin karar vericileri olmaları yönlü çalışmalara ağırlık verdik. Unutmadan affetmeden helalleşmeden, korkmadan inatla ve umutla; sağlıklı geleceği bir daha yıkılmamak üzere yeniden kuracağız. Tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle kentlerimizi demokrasi ve barış içinde yeniden hep birlikte inşa edeceğiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir